Hướng dẫn chạy quảng cáo tiktok cho người mới bắt đầu 2023

Để thành công trong việc chạy quảng cáo TikTok, trước hết, bạn cần tạo một tài khoản quảng cáo trên nền tảng này. Sau đó, xác định rõ mục tiêu của bạn và đối tượng mà bạn muốn tiếp cận. Tạo nội dung quảng cáo phải thú vị và thích hợp với đối tượng mục tiêu của bạn. Đặt ngân sách và lịch trình chiến dịch cẩn thận