Facebook Audience Insights: Cách sử dụng Audience Insights trong phân tích khách hàng Facebook 2023

Đối với chiến dịch marketing thành công, thông tin về khán giả là vô cùng quan trọng. Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, bạn cần nắm rõ kiến thức về lĩnh vực này. Bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến Facebook Audience…