chien-dich-ninja-fanpage

Các bước tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage với Ninja Fanpage

Tất cả khách hàng đã từng inbox nếu chưa mua hàng đều là khách hàng tiềm năng. Bởi có quan tâm sản phẩm thì khách hàng mới hỏi. Với chiến dịch remarketing của phần mềm gửi tin nhắn fanpage hàng loạt, bạn sẽ khai thác lại số lượng khách hàng tiềm năng này dễ dàng.…