tăng member group 2021 hiệu quả

11 Thuật toán giảm Reach Facebook

Bị user ẩn, báo cáo, đánh cờ sẽ giảm reach. Những content nhàm chán liên tục sẽ giảm reach, lâu dài reach sẽ “chết”. Content sau khi đăng sửa lại sẽ bị giảm reach. Đăng liên tục , thời gian giữa hai lần đăng bài khi reach chưa bung hết sẽ làm giảm reach Content…